| ورود
کارآفرینی

بسمه تعالی

گزارش بازدید از دانشکده ی کارآفرینی دانشگاه تهران و دیدار با دکتر زالی، رئیس دانشکده:

روز دوشنبه مورخ 9/12/95 بعد از هماهنگی با چنر نفر از دانشجویان رشته ی کسب و کار دانشگاه ارشاد (خانم ها: اعضم صفری، مینا رضایی، نازی شیرینی، زهرا دامن افشان و ساحل آسال)، تصمیم به بازدید از دانشکده ی کارآفرین دانشگاه تهران گرفتیم.

حدود ساعت 10 صبح در دانشکده حاضر بودیم و بعد از صحبت با مسئول حراست دانشکده اجازه دادند داخل دانشکده منتظر دکتر زالی باشیم.

حدود 1 ساعت نیم منتظر بودیم و در این مدت از طریق سرچ در اینترنت عکس دکتر زالی رو پیدا کردیم که وقتی ایشون رو دیدیم بشناسیم. ساعت 11 و نیم دکتر زالی تشریف آوردن و ما هم خودمون رو دانشجویان دکتر ناهید معرفی کردیم و گفتیم  ما تعریف شما و دانشکده رو از استاد ناهید زیاد شنیدیم اگه میشه اومدیم با شما صحبت کنیم. ایشون هم خیلی گرم با ما صحبت کردند و پذیرفتند که بعد از انجام کارهاشون با ما صحبت کنند(و البته گفتند ناهید خالی بندی کرده و اینطور نیست).

بعد از نیم ساعت انتظار بالاخره وارد اتاق دکتر زالی شدیم. ایشون خیلی گرم از ما استقبال کردند و ازمون پذیرایی کردند و از ما خواستند خودمون رو معرفی کنیم. بعد از آشنایی با ما پرسیدن که ما سوال می پرسیم یا خودشون شروع به توضیح کنند، که ما خواستیم ایشون خودشون شروع کنند.

در این فاصله دکتر کاظمی و دکتر علی میری هم تشریف آوردند و از این که این همه دانشجو داخل اتاق هستن ابراز خوشحالی و البه تعجب کردند (البته به همراه یک عکاس که از جلسه عکس گرفتند).

دکتر زالی بعد از اینکه ما رو به دکتر کاظمی و دکتری علی میری معرفی کردند، ورود ما رو به دانشکده ی کارآفرینی خوش آمد گفتند و صحبت های خودشون رو شروع کردند که خلاصه آن به شرح ذیل است:

*اهداف دانشکده

1- تربیت کارآفرین

2- تربیت معلم کارآفرینی (استارت آپ ها)

3- تربیت پژوهشگر (اساتید دانشگاه).

*سپس گرایش های کارآفرینی رو اینطور معرفی کردند:

کسب و کار: که همان کارآفرینی است (هدف اول) به تشخیص فرصت و BP و این که چگونه ایده را به پدیده تبدیل کنیم می پردازد.

کارآفرینی سازمانی یا سازمان کارآفرین: که کمک می کند از دل یک شرکت، یک شرکت دیگر بوجود بیاید.

گروه توسعه ی کارآفرینی: آموزش و ترویج سیاست گذاری های کارآفرینی است که به تحلیل و بهبود محیط کسب و کار می پردازد و خروجی آن مشاوران کسب و کار و یا مربی های کارآفرینی هستند.

کارآفرینی فناورانه: بچه های مهندسی که با با پایه ی فنی یک کسب و کار را راه اندازی می کنند که شرکت های دانش بنیان و فناوری و تولید محصول در این گروه قرار می گیرند.

*فعالیت های دانشکده دارای چهار حلقه است:

1- آموزش رویداد های کارآفرینی

2- کارگاه های بین المللی

3- آموزش رسمی و کلاس ها

4- کار گروه طرح ارزیابی BP مشترک بین دانشکده ی کارآفرینی و صندوق کارآفرینی امید (وام تا سقف 100 میلیون و با سود 4 درصد)

*طرح کاشف: که به شناسایی کارآفرینان فردا می پردازد و مختص افراد 9-13 سال است.

در انتهای صحبت ها دکتر کاظمی پیشنهاد برگزاری work shop رو برای دانشگاه ارشاد دادند که دکتر زالی هم استقبال کردند.

در آخر هم پکیج دانشگاه رو به ما هدیه دادند و بعد از انداختن عکس در محوطه ی دانشگاه و خداحافظی از دانشکده خارج شدیم.