| ورود
صفحه اخبار

آ-99061151- آخرین مرحله امتحانات معرفی به استاد

no picture

آخرین مرحله امتحانات معرفی به استاد

دانشجویانی که تا پایان شهریور 99کلیه دروس خود را با تایید آموزش گذرانده و حداکثر

3درس(به استثنا دروس عملی )آنها باقی مانده است ،می توانند با مراجعه حضوری به

دانشگاه (تاتاریخ 99/6/20)، با دریافت فرم معرفی به استاد و اخذ موافقت مدیر گروه در هفته

0.00 0
  • نویسنده : امور اساتید تمسکی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1399/06/11
  • تعداد مشاهده : 442 بار