| ورود
صفحه اخبار

آ-02-990231- قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

undefined

 تصویب پروپوزال کرونا 

با توجه به اینکه شروع بیماری کرونا بررسی پروپزال های دانشجویان را با تاخیر مواجه و در نتیجه فرصت دفاع از پایان نامه نیز در ترم جاری محدود شد ، شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مقررداشت کلیه پروپزال هایی که تا پایان خرداد 1399 به تصویب می رسد مشمول محدودیت زمان دفاع (6 ماه پس از تصویب پروپزال ) نبوده و در صورت تایید استاد راهنما و مشاورمبنی بر اتمام پایان نامه و آمادگی دانشجو برای دفاع تا 31 شهریور اجازه دفاع خواهند داشت . بدیهی است محدودیت پروپزال های مصوب از تاریخ 1 تیر ماه 99 به بعد کماکان از مقررات قبلی تبعیت خواهند کرد .

                                                                                                                                                        آموزش تحصیلات تکمیلی
0.00 3
  • نویسنده : امور اساتید یاراللهی
    • امتیاز :
    • 0
    • 3
  • تاریخ انتشار : 1399/02/31
  • تعداد مشاهده : 1521 بار