| ورود
اعضاي هيات علمي

 

 

مشخصات

پست الکترونیکی

 

نام و نام خانوادگی: نیره اسحاق زاده

نام گروه آموزشی:  ارشد مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی:  دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت صنعتی

مرتبه علمی: استادیار

 

n.eshaghzadeh@e.damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد اصغری

نام گروه آموزشی: حقوق

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: فقه و حقوق اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

 

s.m.asghari@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: سیدکاظم اکرمی

نام گروه آموزشی: عمومی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: استادیار

 

akrami.kazem@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: رویا الهی

نام گروه آموزشی: ارشد زبان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

 

r.elahi@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: آزیتا آرین

نام گروه آموزشی:  ارشد زبان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

 

a.aryan@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: محمود آقاحسینعلی شیرازی

نام گروه آموزشی: ارشد مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت صنعتی

مرتبه علمی: استادیار

 

m_shirazi@sba.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: بهرام بازی برون

نام گروه آموزشی: عمومی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرتبه علمی: مربی

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر بیگلربیگی قاجاریه

نام گروه آموزشی:  ارشد زبان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

 

a.beigi@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: فریبا   پرویزی برجونی راکی

نام گروه آموزشی:   ارشدزبان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

 

f.parvizi@damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: زهره جمشیدی

نام گروه آموزشی: ارشد مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی

مرتبه علمی: استادیار

 

z.jamshidi@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر حجاری طاهری

نام گروه آموزشی: عمومی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سادات الشریعه حسینی نسب

نام گروه آموزشی: معماری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: معماری

مرتبه علمی: استادیار

 

sharieh_61@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: میترا  حسینیان

نام گروه آموزشی:  حقوق

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی:  حقوق اساسی

مرتبه علمی: استادیار

 

m.hosseinnian@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: احترام خوشبین

نام گروه آموزشی: ارشد حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: آمار

مرتبه علمی: استادیار

 

 

نام و نام خانوادگی: منصور علی  رحیمی باغ ابریشمی

نام گروه آموزشی: ارشد حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

 

m.a.rahimi@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: مهدی روشن

نام گروه آموزشی: معماری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: معماری

مرتبه علمی: مربی

 

m_r_arc@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: نرجس سردابی

نام گروه آموزشی: ارشد زبان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: زبان انگلیسی

مرتبه علمی: استادیار

 

n.sardabi@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: مهدیس سعیدی

نام گروه آموزشی: ارشد کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: ریاضی محض

مرتبه علمی: استادیار

 

mahdis.saeedi@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد سید حسینی

نام گروه آموزشی: ارشد صنایع

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع

مرتبه علمی: استاد

seyedhoseini@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: حسن سیدرضی

نام گروه آموزشی: کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی:  دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: علوم کامپیوتر

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی شیرمحمدی

نام گروه آموزشی: ارشد مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت

مرتبه علمی: استادیار

 

m.shirmoh@ut.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا ظریفیان شریفی

نام گروه آموزشی:  عمومی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: تاریخ

مرتبه علمی: استادیار

 

gh.zarifyan@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: ندا فتوحی

نام گروه آموزشی: حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: مربی

 

nedafotohi@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: خسرو قنبری تهرانی

نام گروه آموزشی: عمومی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: معارف اسلامی و علوم سیاسی

مرتبه علمی: مربی

 

tehrani@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: امیرحسین کریمی کاشانی

نام گروه آموزشی:  ارشد مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت

مرتبه علمی: استادیار

 

a.k.kashani@e-damavandahe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: سمانه لاجوردی

نام گروه آموزشی:  ارشد مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

مرتبه علمی: استادیار

 

lagvardi2016@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا لاهوتی اشکوری

نام گروه آموزشی: ارشد صنایع

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع

مرتبه علمی: مربی

 

drlahoti_2003@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: داریوش محمدی

نام گروه آموزشی: ارشد حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: حسابرسی

مرتبه علمی: استادیار

 

d.mohammadi@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: منیژه منتظریان

نام گروه آموزشی:  ارشد کامپیوتر

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: کامپیوتر(نرم افزار)

مرتبه علمی: استادیار

 

montazerian_mahtab@yahoo.co.uk

 

نام و نام خانوادگی: سیده زکیه موسوی

نام گروه آموزشی: عمومی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: ادبیات و عرفان

مرتبه علمی: مربی

 

mousavi6648@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: مینا

نام گروه آموزشی:  مهاجر

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: حقوق خصوصی

مرتبه علمی: استادیار

 

mmd323@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی:  فاطمه  مهاجرانی

نام گروه آموزشی: ارشد مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی

مرتبه علمی: استادیار

 

rezvan.mohajer@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: ولی نادی قمی

نام گروه آموزشی: ارشد حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

 

v.nadi@e-damavandihe.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: ایرج نوروش

نام گروه آموزشی: ارشد حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: حسابداری

مرتبه علمی: استاد

 

irajnoravesh@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی نیری

نام گروه آموزشی: مدیریت

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع

مرتبه علمی: مربی

 

m.m_nayeri@yahoo.com