| ورود
رياست دانشگاه

دكتر سيد کاظم اكرمي

دکترای برنامه ریزی درسی :  مدرک تحصیلی

مرتبه علمي : استاديار

    e-mail: dr.akrami@e-damavandihe.ac.ir

 

سوابق کاری و اجرائی :

 ایشان دوره کارشناسی را در رشته روانشناسی ،کارشناسی ارشد را دررشته مشاوره وراهنمایی و دوره دکتری را در رشته برنامه ریزی درسی به اتمام رسانیدوسال هاست که دردانشگاه های مختلف تهران تدریس میکند.

سوابق اجرایی و مبارزاتی:

 

قبل از انقلاب حدود نه سال دردبیرستان های شهر همدان به تدریس اشتغال داشت درسا ل 1351 بواسطه مبارزات سیاسی دستگیر و از آموزش و پرورش اخراج شدند.مجددا در سال 52دستگیر و به مدت 4 سال در در زندانهای رژیم بسر بردد.

پس از انقلاب به نمایندگی مردم همدان به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت پس از اتمام دوره قانون گذاری به ریاست و معاونت دانشسرای راهنمایی منسوب گردید.در سال 1358 ریاست سازمان آموزش و پرورش استان همدان را بر عهده گرفت.در سال 1360 به مجلس شورای اسلامی راه یافت ،در سال 1363مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده گرفت و پس از اتمام مسئولیت به دانشگاه تربیت معلم رفت و به تدریس مشغول شدهم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم بوده و ریاست موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند را برعهده دارد

مجموعه مقالات :

*      قران کریم وبرنامه درسی

*      شیوه ها و تدابیر تربیتی مورد استفاده امام خمینی (ره)

*      راههای بهره وری مطلوب از برنامه درسی ضمنی در آموزش عمومی

*      تحولات زمانه و تربیت در فرهنگ اسلامی

*      تحقیقی چندوجهی در باب کتابهای بینش اسلامی متوسطه

*      تمایلات دوره نوجوانی و جوانی وتربیت دینی مطرح شده در کنفرانس گفتگوی ادیان باواتیکان

*      سیره تربیتی پیامبر در ارتباط با کودک و نوجوان

*      راههای اسلامی شدن آموزش وپرورش

*      نوآوری در آثار تربیتی شهید دکتربهشتی

*      امام خمینی (ره)فیلسوف بزرگ تربیتی

*      خانواده دراندیشه و سیره امام خمینی

*      تحلیل محتوایکتابهای دینی متوسطه ازجهت روش تدریس فعال