EN
فرم ثبت استاد راهنما و مشاور
دانشجو
رشته و گرایش
شماره دانشجویی
شماره همراه
تاریخ تکمیل فرم
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
نام و نام خانوادگی استاد مشاور
نحوه ثبت استاد راهنما برای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

جهت ثبت استاد راهنما برای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد مراحل ذیل را انجام دهید:

 1. دانلود فرم موافقت استاد راهنما.......دانلود
 2. مراجعه به دفتر گروه جهت انتخاب استاد راهنما
 3. مراجعه به استاد انتخابی و اخذ موافقت 
 4. تحویل فرم امضا شده توسط استاد راهنما به دفتر گروه
 5. و در نهایت تکمیل فرم (ثبت استاد راهنما و مشاور) در سایت دانشگاه (فرم سمت راست همین صفحه) به منزله ثبت استاد راهنما برای دانشجو می باشد
فایل های مرتبط
 • اسامی استادان راهنمای گروه مدیریت بازرگانی.......دانلود
 • اسامی استادان راهنمای گروه مدیریت صنعتی.........دانلود
دفتر مركزي: واحد تهران

آدرس : تهران . خیابان انقلاب . ابتدای خیابان وصال شیرازی . خیابان شهید رضا نایبی . پلاک 21

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند

 • شماره تماس : 7-66483602-021
 • شماره فکس : 66483608-021
 • کد پستی : 1416834311
 • ایمیل دانشگاه: info@e-damavandihe.ac.ir

طراحی سایت پافکو