| ورود
امتحان های کلاسی

دانشجویان محترم  برای آگاهی ازامتحان های کلاسی و میان ترم  فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که برنامه امتحان های خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.


فقط اساتیدی که برنامه امتحانی کلاسی خود را در هفته هشتم(19  تا 24 آبان ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه
97/08/19

یکشنبه 
97/08/20

دوشنبه
97/08/21

 

سه شنبه
97/08/22

1-امتحان میان ترم درس ریاضی کاربردی استاد سرکار خانم اکبری گروه 1103 ساعت 8:30 در کلاس 311

2-امتحان معرفی به استاد ساعت 9 تا 11 در کلاس 306 برگزار میگردد

چهارشنبه 
97/08/23

پنجشنبه
97/08/24

دانشجویان محترم  برای آگاهی ازامتحان های کلاسی و میان ترم  فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که برنامه امتحان های خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.


فقط اساتیدی که برنامه امتحانی کلاسی خود را در هفته نهم(26 آبان ماه  تا 1 آذر ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه
97/08/26

1-امتحان درس سازه های فولادی استاد خسروآبادی ساعت 8:30 تا 10:30 کلاس 109
یکشنبه 
97/08/27

دوشنبه
97/08/28

 

سه شنبه
97/08/29

1-امتحان میان ترم درس تحقیق در عملیات 1 خانم دکتر اسحاق زاده ساعت 8:30 تا 10:30 در کلاسهای 103 و111

چهارشنبه 
97/08/30

پنجشنبه
97/09/01