| ورود

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم واحد تهران میرساند، که دانشگاه در ایام تابستان از تاریخ 7 تیر ماه روزهای پنجشنبه تعطیل میباشد، همچنین ساعت کار اداری در ایام تابستان 8 تا 13:30 میباشد (در ضمن دانشگاه از تاریخ 97/5/6 لغایت 97/5/26 تعطیل میباشد. لازم به ذکر است: کلاسهای تابستانی طبق برنامه قبلی دراین ایام نیز برگزار می گردند)
امتحان های کلاسیدانشجویان محترم  برای آگاهی ازامتحان های کلاسی و میان ترم  فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که برنامه امتحان های خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.


فقط اساتیدی که برنامه امتحانی کلاسی خود را در هفته پانزدهم(5  تا 10 خرداد ماه ) اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه
97/03/05

1-امتحان آقای دکتر قاسمی ساعت 16 کلاس 108
یکشنبه 
97/03/06

دوشنبه
97/03/07

 

سه شنبه
97/03/08
چهارشنبه 
97/03/09

پنجشنبه
97/03/10