| ورود

عدم تشکیل کلاس ها
 

 

 

 

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم حضور اساتید که قبلا به این واحد اطلاع داده اند فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در(هفته هشتم ترم 2-97 از 24 تا 29  فروردین ماه 98)اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه 
98/01/24

1-خانم خادم الرضائیان

2-آقای دکتر کاظمیان

3-خانم فتاحی

یکشنبه 
98/01/25

1-خانم بایگان

2-استادکرمی زاده

دوشنبه 
98/01/26

1-آقای شاکر طاهری

2-   فقط کلاس سرکار خانم حمیدی مهر ساعت 11 تا 14 برگزار نمی شود

3- سرکارخانم خالقی

سه شنبه
98/01/27

کلاس مقاله نویسی و کلاس نگارش پیشرفته استاد فهیمی برگزار نمی شود. (کلاس درس آزمون سازی ساعت 13/30 ایشان به قوت خود باقیست)

2- استاد افتخاری

3-خانم دکتر فرحان

4-آقای ناهید

چهارشنبه

98/01/28

1-دکتر اصغری زاده

2-خانم ملایی

3-آقای دکتر مظاهری

پنجشنبه
98/01/29

1-سرکار خانم سمیعی

2- دکتر یموت

2-خانم دکتر آرین

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم حضور اساتید که قبلا به این واحد اطلاع داده اند فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.


فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در(هفته نهم ترم 2-97 از 31 فروردین تا 5 اردیبهشت ماه 98)اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه 
98/01/31

1-خانم دکتر الهی

2-آقای دکتر برزگر

3- سرکار خانم بشردوست

4-خانم فتوحی (بدون اطلاع قبلی)

5-آقای قلیخان (بدون اطلاع قبلی)

6-آقای شریف عسکری

7-آقای اسدالهی (بدون اطلاع قبلی)

8-خانم شکرالله پور (بدون اطلاع قبلی)

9-آقای ناظریان

10-آقای خورسند (بدون اطلاع قبلی)

11-خانم رامشه (بدون اطلاع قبلی)

12-آقای دشتی (بدون اطلاع قبلی)

13-آقای سید لقمان حسینی (بدون اطلاع قبلی)

یکشنبه 
98/02/1

دوشنبه 
98/02/2

1-خانم دکتر معصومی

2-آقای علیزاده ثابت

سه شنبه
98/02/3

چهارشنبه

98/02/4

پنجشنبه
98/02/5