| ورود

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان می رساند، پایان کلاس ها در سال جاری روز پنجشنبه 24 اسفند ماه و همچنین شروع کلاس ها در سال 97، روز سه شنبه 14 فروردین ماه خواهد بود
عدم تشکیل کلاس ها

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم تشکیل کلاس ها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که عدم حضور خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته ششم ترم (19 اسفند ماه تا 24 اسفند ماه )اطلاع رسانی نموده اند و کلاس هایشان تشکیل نمی شود در این جدول درج شده اند.
شنبه
96/12/19

1-آقای دارایی

2-خانم سمیعی زفرقندی

3- خانم میرعبداللهی

4- خانم حمیدی مهر (کلاس های دوم و سوم)

5-خانم خادم الرضائیان (فقط کلاس اول)

6- خانم الهی (نثرساده ساعت 15 الی 17)

یکشنبه 
96/12/20

1-سرکار خانم فرشباف

2- آقای حرفت پویان

3- فقط کلاس ساعت 14تا16 خانم مهندس ابوالقاسمی درس مبانی مهندسی برق

4- آقای شریف عسکری

دوشنبه
96/12/21

1-خانم دکتر مهاجر(توجه:کلاسهای خانم دکتر مهاجر روز دوشنبه 21 اسفند ماه تشکیل نمیشود و کلیه کلاسهای ایشان به ترتیب همان ساعات روز دوشنبه، در روز سه شنبه 22 اسفند ماه از ساعت 9 الی 16:30 در کلاس 312 برگزار میگردد، تاکید میگردد عدم حضور در سر کلاسهای جبرانی موجب کسر نمره میگردد)

2-خانم ممنون

سه شنبه
96/12/22

کلاس های ساعت 15 به بعد روز سه شنبه تعطیل خواهد بود

1-خانم باقری

2- کلاس آقای سیدحسین حسینی ساعت 9 شروع می شود. کلاس بعدازظهر ساعت 13 تشکیل می شود

چهارشنبه 
96/12/23
1- آقای یزدی فرد
پنجشنبه 
96/12/24

1- آقای دکتر سلامی

2-آقای دکتر آقامحمدی

3- خانم دکتر نعمتی

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم تشکیل کلاس ها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که عدم حضور خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته هفتم ترم (14 فروردین ماه 97 تا 16 فروردین ماه 97 )اطلاع رسانی نموده اند و کلاس هایشان تشکیل نمی شود در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/01/11

تعطیل نوروز

یکشنبه 
97/01/12

تعطیل نوروز

دوشنبه
97/01/13

تعطیل نوروز

سه شنبه
97/01/14

1-خانم دکتر اسماعیلی گوکه

2-سرکار خانم فرهمند

چهار شنبه
97/01/15

1- خانم شیرازیان (گروه حقوق)

پنجشنبه 
97/01/16

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم تشکیل کلاس ها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که عدم حضور خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته هشتم ترم (18فروردین ماه 97 تا 23 فروردین ماه 97 )اطلاع رسانی نموده اند و کلاس هایشان تشکیل نمی شود در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/01/18

           

یکشنبه 
97/01/19

دوشنبه
97/01/20

سه شنبه
97/01/21

چهار شنبه
97/01/22

پنجشنبه 
97/01/23