| ورود
 به اطلاع مراجعین محترم میرساند،از تاریخ اول خرداد ماه 99 تا اطلاع ثانوی روزهای حضور پرسنل اداری دانشگاه از ساعت 8 الی 14 روزهای شنبه الی چهارشنبه میباشد (روزهای پنجشنبه تا ایام امتحانات تعطیل میباشد)، خواهشمند است در صورت موارد ضروری با رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک و دستکش ) در دانشگاه حضور به عمل آورید (روابط عمومی دانشگاه ارشاد واحد تهران)

عدم تشکیل کلاس ها

عدم تشکیل کلاس ها

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  عدم تشکیل کلاسها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم تشکیل کلاس خود را در هفته سوم( 3 تا 8 اسفند ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/12/3

1-استاد خانم ذبیحی

2-استاد آقای منتجبی

3-استاد خانم امامی

4-استاد آقای قاسمی

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/12/4

1-استاد خانم ایمانی

2-استاد خانم ابوالقاسمی

دوشنبه

98/12/5

سه شنبه
98/12/6

چهارشنبه
98/12/7

1-استاد خانم ایمانی

​​​​​​پنجشنبه 
98/12/8

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  عدم تشکیل کلاسها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم تشکیل کلاس خود را در هفته چهارم( 10 تا 15 اسفند ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/12/10

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/12/11

دوشنبه

98/12/12

سه شنبه
98/12/13

چهارشنبه
98/12/14

​​​​​​پنجشنبه 
98/12/15