| ورود
به اطلاع مراجعین میرساند، دانشگاه تا پایان مرداد ماه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل میباشد همچنین ساعت کار اداری از روز شنبه تا سه شنبه 8 الی 14 میباشد، لطفاً در هنگام مراجعه به دانشگاه حتماً رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی مناسب) را مد نظر داشته باشید. (با تشکر: روابط عمومی دانشگاه ارشاد دماوند)

عدم تشکیل کلاس ها

عدم تشکیل کلاس ها

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  عدم تشکیل کلاسها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم تشکیل کلاس خود را در هفته سوم( 3 تا 8 اسفند ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/12/3

1-استاد خانم ذبیحی

2-استاد آقای منتجبی

3-استاد خانم امامی

4-استاد آقای قاسمی

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/12/4

1-استاد خانم ایمانی

2-استاد خانم ابوالقاسمی

دوشنبه

98/12/5

سه شنبه
98/12/6

چهارشنبه
98/12/7

1-استاد خانم ایمانی

​​​​​​پنجشنبه 
98/12/8

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  عدم تشکیل کلاسها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم تشکیل کلاس خود را در هفته چهارم( 10 تا 15 اسفند ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/12/10

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/12/11

دوشنبه

98/12/12

سه شنبه
98/12/13

چهارشنبه
98/12/14

​​​​​​پنجشنبه 
98/12/15