| ورود

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم واحد تهران میرساند، که دانشگاه در ایام تابستان از تاریخ 7 تیر ماه روزهای پنجشنبه تعطیل میباشد، همچنین ساعت کار اداری در ایام تابستان 8 تا 13:30 میباشد (در ضمن دانشگاه از تاریخ 97/5/6 لغایت 97/5/26 تعطیل میباشد. لازم به ذکر است: کلاسهای تابستانی طبق برنامه قبلی دراین ایام نیز برگزار می گردند)

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم تشکیل کلاس ها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که عدم حضور خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته چهاردهم ترم (29اردیبهشت ماه 97 تا 3 خرداد ماه 97 )اطلاع رسانی نموده اند و کلاس هایشان تشکیل نمی شود در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/02/29

1-آقای موذن نواده درس خواندن و درک مفاهیم 2 ساعت 16 تا 19

یکشنبه 
97/02/30

1-استاد مؤذن نواده

دوشنبه
97/02/31

1-خانم ابراهیم پور کومله (ساعت 14 تا 16:30)

 

سه شنبه
97/03/1

1-خانم دکتر لاجوردی

2-آقای دکتر محمدی

3-آقای عالمی

4-آقای مصدر

چهار شنبه
97/03/2

1-آقای دکتر الهی منش

2-آقای دکتر قوچانی فقط کلاس 13 تا 15 ایشان تشکیل نمیشود

3-خانم دکترمهاجرانی  ساعت 18تا20 ایشان تشکیل نمیشود

پنجشنبه 
97/03/3

1-خانم دکتر لاجوردی

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم تشکیل کلاس ها فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید. اساتیدی که عدم حضور خود را به آموزش اطلاع دهند نامشان در این صفحه درج می شود.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در هفته پانزدهم ترم (5 تا 10 خرداد ماه 97 )اطلاع رسانی نموده اند و کلاس هایشان تشکیل نمی شود در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/03/05

یکشنبه 
97/03/06

1-خانم امین پور

دوشنبه
97/03/07

 

 

سه شنبه
97/03/08

1-سرکارخانم فرهمند

2-آقای دیانت پی

چهار شنبه
97/03/09

1-آقای دکتر قوچانی

پنجشنبه 
97/03/10