| ورود

شروع نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸_۹۷ از روز سه شنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه
عدم تشکیل کلاس ها
 

دانشجویان محترم  برای آگاهی از عدم حضور اساتید که قبلا به این واحد اطلاع داده اند فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که عدم حضور خود را در(هفته دوم ترم 2-97)اطلاع رسانی نموده اند دراین جدول درج شده اند.

شنبه 
97/11/27

خانم گنجه ای

خانم فتوحی

خانم تقی زاده

خانم رامشه

خانم لاجوردی (ساعت 11-14)

خانم یزدانی قره آغاج (کلاسهای ساعت 18/30-13)

اقای شعبانی

آقای شریف عسگری

آقای اکرمی

یکشنبه 
97/11/28

آقای اصلاحی (حقوق کار)

خانم ایمانی

خانم کریمی نیکو (گروه حسابداری) (برای هفته آینده جزوه درس متون حسابداری 2 از انتشارات دانشگاه تهیه شود)

آقای شریف النسبی

خانم فرشباف

آقای حسینی (ریاضی)

خانم زمانیان فر

کلاس اصول فقه 2 ساعت 15 و کلاس عربی پیش 2 ساعت 17 خانم سمیعی زفرقندی

خانم محمدی نسب

دوشنبه 
97/11/29

خانم امیرتیموری (گروه حقوق)

خانم حمیدی مهر

خانم دیهیم

خانم محرمی

خانم فتوحی

خانم ویسی

آقای شاکرطاهری

آقای علوی

اقای شوریابی

سه شنبه
97/11/30

چهارشنبه

97/12/01

خانم ایمانی

پنجشنبه
97/12/02