| ورود

شروع نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸_۹۷ از روز سه شنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه
کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته پانزدهم(8 ماه الی 13 دی ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

   

شنبه 
97/10/08

1-کلاس اقتصاد مهندس سرکارخانم حاج احمدی ساعت 14 تا 16 درسایت 1

​​​​​​یکشنبه 
97/10/09

دوشنبه

97/10/10

سه شنبه
97/10/11

1-انسان طبیعت معماری استاد نیک هوش ساعت 9 تا 11 کلاس 412 و ساعت 15 تا 17 کلاس  412

2-کلاس جبرانی درس شبیه سازی استاد بانک ساعت 14:30 تا 17 کلاس 408

3-کلاس جبرانی خانم بانک درس طرح ریزی واحدهای صنعتی ساعت 7:30 تا 11 کلاس 408

4-جبرانی استاد کریمیان درس اصول حسابداری 1 ساعت 9 تا 11 کلاس 312

5-جبرانی درس مدیریت تولید استاد حسین زاده ساعت 13:30 تا 15:30 کلاس 410

6-امتحان درس حسابرسی استاد قشقایی عبدی ساعت 8 تا 10 کلاس 302

چهارشنبه
97/10/12

  1-کلاس جبرانی استاد موذن نواده درس گفت و شنود3 ساعت 10 تا 12 کلاس 112 و کلاس خواندن درک مفاهیم 1 ساعت12 تا 14 کلاس 112

2-کلاس رفع اشکال دانشجویان انجمن حسابداری ساعت 12:30 تا 15 کلاس 410

پنجشنبه 
97/10/13

1-کلاس جبرانی درس انسان، طبیعت معماری استاد نیک هوش ساعت 15 تا 17 کلاس 302