| ورود
روز و ساعت كاري پرسنل اداري دانشگاه (شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8 الي 14) ميباشد، لازم به ذكر است روزهاي پنجشنبه تا اطلاع ثانوي تعطيل ميباشد (روابط عمومي دانشگاه ارشاد دماوند-واحد تهران)
کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاسهای جبرانی، انجمن ها و امتحانات کلاسی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که جبرانی کلاس خود را در هفته دوم( 22 تا27 شهریور ماه 99) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
99/06/22

 ​​​​​​​یکشنبه 
99/06/23

دوشنبه

99/06/24

سه شنبه
99/06/25


چهارشنبه
99/06/26

پنجشنبه 
99/06/27

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاسهای جبرانی، انجمن ها و امتحانات کلاسی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که جبرانی کلاس خود را در هفته سوم( 29 شهریور تا 3 مهرماه 99) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
99/06/29

 ​​​​​​​یکشنبه 
99/06/30

دوشنبه

99/06/31

سه شنبه
99/07/01


چهارشنبه
99/07/02

پنجشنبه 
99/07/03