| ورود
کلاس جبرانی

              

                                                                                   

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته چهارم(21 الی 26 مهر ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/07/21

یکشنبه 
97/07/22

دوشنبه

97/07/23

سه شنبه
97/07/24

چهارشنبه
97/07/25

پنجشنبه 
97/07/26

                                                                

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته پنجم(28 مهر الی 3 آبان ماه 97) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه
97/07/28

یکشنبه 
97/07/29

1-کلاس جبرانی درس طراحی استاد خورسند ساعت 11 الی 15 در کلاس 213

دوشنبه

97/07/30

1-کلاس جبرانی استاد سرکار خانم امین پور (درس گفت وشنود 1)، ساعت 8 تا 11 کلاس 208

سه شنبه
97/08/1

چهارشنبه
97/08/2

پنجشنبه 
97/08/3