| ورود
به اطلاع مراجعین میرساند، دانشگاه تا پایان مرداد ماه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل میباشد همچنین ساعت کار اداری از روز شنبه تا سه شنبه 8 الی 14 میباشد، لطفاً در هنگام مراجعه به دانشگاه حتماً رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی مناسب) را مد نظر داشته باشید. (با تشکر: روابط عمومی دانشگاه ارشاد دماوند)
کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاسهای جبرانی، انجمن ها و امتحانات کلاسی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که جبرانی کلاس خود را در هفته اول( 19 تا25 بهمن ماه ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/11/19

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/11/20

دوشنبه

98/11/21

سه شنبه
98/11/22


چهارشنبه
98/11/23

پنجشنبه 
98/11/24

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاسهای جبرانی، انجمن ها و امتحانات کلاسی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که جبرانی کلاس خود را در هفته دوم( 26 بهمن تا 1 اسفند ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/11/26

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/11/27

 

دوشنبه

98/11/28

سه شنبه
98/11/29


چهارشنبه
98/11/30

پنجشنبه 
98/11/30