| ورود
با اهداء سلام و احترام خدمت کلیه اساتید و دانشجویان، به اطلاع میرساند از تاریخ 98/4/4 لغایت 98/5/2 ساعات اداری دانشگاه واحد تهران 8 الی 13:30 میباشد (در ضمن یادآور میشود در این بازه زمانی، دانشگاه روزهای پنجشنبه تعطیل میباشد). همچنین از تاریخ 98/5/3 لغایت 98/5/25 دانشگاه در تعطیلات تابستانی میباشد ولیکن کلاسهای ترم تابستان به قوت خود برگزار میگردد.
کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته چهاردهم (  4 تا 9 خرداد ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/3/04

1-کارگاه اسطوره شناسی انجمن زبان ساعت 10 تا 12 کلاس 113

2-کلاس برنامه سازی پیشرفته استاد دیهیم ساعت 11 تا 14 کلاس 202

3-کلاس جبرانی درس بهایابی1 خانم مرشد زاده ساعت 17 تا 18 کلاس 211

4-کلاس جبرانی درس استاتیک خانم محمد حسینی طاهری ساعت 15 تا 17:30کلاس 507

5- کلاس جبرانی درس کسب و کار خانگی استاد شریف عسگری ساعت 14-16:30 کلاس 313

6- کلاس جبرانی درس آیین دادرسی مدنی 1 استاد سیف الهی ساعت 11-12:13 کلاس 203

7-کلاس حل تمرین آمار مهندسی استاد اسحاق زاده ساعت 9-12 کلاس 210

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/3/05

1-کلاس جبرانی درس آیین دادرسی کیفری 1 استاد علوی ساعت 10 تا 12 و 12 تا 14 کلاس 507

2-دانشجویان درس آیین زندگی روز دوشنبه سرکار خانم رحمانی در صورتیکه از مباحث درسی خود سوالی داشتند روز چهارشنبه مورخ 98/2/08 در ساعت اداری به دفتر ایشان مراجعه نمایند.

3-کلاس جبرانی درس حقوق بشر استاد سارا اکبری ساعت 16:30 -19:30 کلاس111 (کنسل شد)

4-کلاس درس بین الملل عمومی 3 خانم دکتر فرحان ساعت 14:30 تا 16 و کلاس درس بین الملل عمومی 1 ایشان ساعت 16 تا 17:30 در کلاس 507

5-کلاس جبرانی ریاضی خانم بهبهانی ساعت 14 الی 17 کلاس 302

6-کلاس جبرانی درس ریاضی کاربردی خانم امیر فتحی ساعت 16:30 تا 19 کلاس 409

دوشنبه

98/3/06

تعطیل رسمی

سه شنبه
98/3/07

1-کلاس جبرانی درس بیان شفاهی داستان2 خانم دکتر امین پور ساعت 11:30 تا 13 کلاس 412

2-کلاس ms project آقای دکتر شیرازی ساعت 14 تا 16:30 سایت 2

3-کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر استاد دیهیم به جای جلسه 98/3/13 ساعت 14 تا 17 کلاس 303

4- کلاس جبرانی درس نقد ادبی 2 و نمایشنامه 2 ساعت 12-15 کلاس 112

5-کلاس فوق العاده درس ریاضی 2 خانم دکتر سعیدی ساعت 10:45 تا 10:15 کلاس 305

6-کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان آقای دکتر عزیزی ساعت 13 تا 16 کلاس 309

7-کلاس جبرانی درس ترجمه پیشرفته خانم شهرستانی ساعت 12:30 تا 13 کلاس 312

8-کلاس جبرانی درس فیزیک 1 خانم ابوالقاسمی ساعت 10 تا 13 کلاس 206

چهارشنبه
98/3/08

1-کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر خانم مهندس نیک هوش ساعت 10 تا 12 سایت 2 و کلاس جبرانی درس انسان، طبیعت معماری  خانم مهندس نیک هوش ساعت 12 تا 14 کلاس 212 و کلاس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی ساعت 13:30 تا 15:30 در سایت 2 برگزار میگردد

2-امتحان درس نقشه کش صنعتی روی میز استاد سرکار خانم پرتوی ساعت 8 تا 11:30 آتلیه های 105و 102،  (کنسل شد و بروز یکشنبه 12 خرداد ماه انتقال یافت)

3-کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 2 استاد پاکباز ساعت 11-14 کلاس 103

4-کلاس حقوق مدنی 2 خانم دکتر حسینیان به جای ساعت 15 ساعت 11 تا 13 در کلاس 304 برگزار میشود

5-کلاس فوق العاده درس اصول حسابداری 1 خانم باقری ساعت 11 تا 14 و درس مباحث جاری ساعت 14 تا 16 کلاس 111

6-کلاس جبرانی درس صنعتی1 خانم زمانیان فر ساعت 13 تا 17 کلاس 507

7-کلاس جبرانی و اصلی درس ساختمان 2 آقای یاراللهی از ساعت 13 تا 16 کلاس 209

پنجشنبه 
98/3/09

1-کلاس جبرانی درس میانه 2 آقای جهان تیغ ساعت 11 تا 14 کلاس 304

2-کلاس جبرانی درس مدار خانم مهندس محمدخانی ساعت 9 تا 11 کلاس 205

3-کارگاه GAMS انجمن صنایع ساعت 14 تا 18 اتاق دفاع

4-کلاس جبرانی درس طرح 5 خانم کاکوئی ساعت 8 تا 12 آتلیه102

5-دانشجویان کلاس درس اخلاق استاد زفرقندی ساعت 8 تا 11 سایت 1

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاس های جبرانی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که کلاس های جبرانی خود را در هفته پانزدهم ( 11 تا 16 خرداد ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/3/11

1-کلاس جبرانی درس اصول حسابداری 2 استاد پاکباز ساعت 14 تا 17 کلاس 507

2-کلاس جبرانی درس برنامه نویسی کامپیوتر خانم مهندس تیموری ساعت 10 تا 12:30 (مختص گروه دانشجویان رشته صنایع) سایت 2

3-کلاس توسعه اقتصادی استاد قاسمی ساعت 8:30 تا 11 کلاس 507
 

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/3/12

1-آزمون میان ترم استاد حسینی: ساعت 8 تا 11 درس آمار 2 کلاس 507 و ساعت 11 تا 14 درس معادلات دیفرانسیل کلاس 507

2-امتحان درس نقشه کش صنعتی روی میز استاد سرکار خانم پرتوی ساعت 13:30 تا 17:30 آتلیه های 105و 102

3-کلاس حل تمرین آمار 2 آقای مصلحی  14 تا 16:30  کلاس 507

دوشنبه

98/3/13

1-کلاس جبرانی درس تاسیات الکتریکی و مکانیکی ناژ از ساعت 9 تا 13 کلاس 507

سه شنبه
98/3/14

تعطیل

چهارشنبه
98/3/15

تعطیل

پنجشنبه 
98/3/16

تعطیل