| ورود
 به اطلاع مراجعین محترم میرساند،از تاریخ اول خرداد ماه 99 تا اطلاع ثانوی روزهای حضور پرسنل اداری دانشگاه از ساعت 8 الی 14 روزهای شنبه الی چهارشنبه میباشد (روزهای پنجشنبه تا ایام امتحانات تعطیل میباشد)، خواهشمند است در صورت موارد ضروری با رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک و دستکش ) در دانشگاه حضور به عمل آورید (روابط عمومی دانشگاه ارشاد واحد تهران)
کلاس جبرانی ، انجمن ها و امتحانات

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاسهای جبرانی، انجمن ها و امتحانات کلاسی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که جبرانی کلاس خود را در هفته اول( 19 تا25 بهمن ماه ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/11/19

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/11/20

دوشنبه

98/11/21

سه شنبه
98/11/22


چهارشنبه
98/11/23

پنجشنبه 
98/11/24

دانشجویان محترم  برای آگاهی از  کلاسهای جبرانی، انجمن ها و امتحانات کلاسی فقط به این صفحه مراجعه کنند لطفا از تماس با تلفن های دانشگاه خوداری فرمایید.

فقط اساتیدی که جبرانی کلاس خود را در هفته دوم( 26 بهمن تا 1 اسفند ماه 98) اطلاع رسانی نموده اند در این جدول درج شده اند.

شنبه 
98/11/26

 ​​​​​​​یکشنبه 
98/11/27

 

دوشنبه

98/11/28

سه شنبه
98/11/29


چهارشنبه
98/11/30

پنجشنبه 
98/11/30