| ورود

اوقات شرعي
صفحه اخبار

اخبار جدید مشمولین بنیادشهید و امورایثارگران

قابل توجه
مشمولین سهمیه بنیادشهید و امورایثارگران
دانشجویان گرامی

براساس جدیدترین قوانین بنیادشهید و امورایثارگران
از مهرماه 1395، در صورت مشروطی در یک ترم،
ادامه خبر ...

اخبار مربوطه را می توانید از کانال تلگرامی دفتراموردانشجویان ایثارگر به آدرس زیر دریافت نمایید.

https://telegram.me/IssarEDU

ادامه خبر