| ورود
اوقات شرعي
صفحه اخبار
no picture

چرا 16 آذر، روز جشن نیست

چرا روز 16 آذر، روز جشن نیست؟
 

بالاخره فشار دانشجویان شیشه‌ها را شکست و دانشجویان یکی پس از دیگری از میان شیشه شکسته‌ها ی در وارد آزمایشگاه شدند.
من نیز همراه این عده وارد آزمایشگاه شدم. خون مجروحین آنقدر زیاد بود که پایین پله ها گلگون شده بود ...

ادامه خبر

no picture

تغییرات زمانبندی انتخابات انجمن های علمی

با توجه به قطعی اینترنت سراسری کشوری و عدم آگاهی به موقع دانشجویان نسبت به روند انتخابات انجمن های علمی، زمانبندی انتخابات تغییر یافت.
ادامه خبر

no picture

آشنایی با معاونت فرهنگی دانشجویی

آشنایی با بخش فرهنگی دانشجویی
ادامه خبر