| ورود

 به اطلاع مراجعین محترم میرساند، تا اطلاع ثانوی روزهای حضور پرسنل اداری دانشگاه از ساعت 8 الی 13 روزهای شنبه الی چهارشنبه میباشد، خواهشمند است در صورت موارد ضروری با رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک و دستکش ) در دانشگاه حضور به عمل آورید (روابط عمومی دانشگاه ارشاد واحد تهران)
نشریات دانشجویی

 نشریه گروه حقوق

 


نشریه گروه مدیریت کسب و کار