| ورود
روز و ساعت كاری پرسنل اداری دانشگاه از اول آذرماه الی 14 آذر ماه (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الي 14) بصورت 50 درصد ميباشد، و طبق مصوبه ستاد ملی کرونا حضور دانشجویان در این دو هفته مجاز نمی باشد  و کارکنان صرفاً پشتیبان و رافع مشکلات کلاسهای مجازی خواهند بود (روابط عمومي دانشگاه ارشاد دماوند-واحد تهران)
نشریات دانشجویی (زیرنظر معاونت فرهنگی دانشجویی)

نشریه گنبد گیتی پاییز 91 (کانون فرهنگی اجتماعی وِستا)

            


نشریه شماره 3 طبیبان صنعت پاییز 92 (انجمن علمی مهندسی صنایع)

نشریه شماره 4 طبیبان صنعت پاییز 93 (انجمن علمی مهندسی صنایع)

نشریه شماره 5 طبیبان صنعت خرداد 96 (انجمن علمی مهندسی صنایع)

نشریه شماره 6 طبیبان صنعت خرداد 97 (انجمن علمی مهندسی صنایع)


نشریه شماره 4 اسکناس پاییز 91 (انجمن علمی حسابداری)

نشریه شماره 5 اسکناس زمستان 92 (انجمن علمی حسابداری)

 


نشریه انجمن علمی حقوق

 

نشریه جدید انجمن علمی حقوق (در مرداد 99 منتشر خواهد شد)


نشریه گروه مدیریت کسب و کار


نشریه شماره 1 Oracle سال تحصیلی 92-93 (انجمن علمی زبان انگلیسی)

نشریه شماره 2 Oracle سال تحصیلی 94-95 (انجمن علمی زبان انگلیسی)

نشریه شماره 3 Oracle سال تحصیلی 96-97 (انجمن علمی زبان انگلیسی)


نشریه اردوی قم، پاییز 94 (بسیج دانشجویی)

 


نشریه شماره 1 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 2 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 3 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 4 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 5 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 6 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 7 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 8 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 9 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 10 مگیت (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)

نشریه شماره 11 مگیت تیر 99 (انجمن علمی مهندسی کامپیوتر)