| ورود
به اطلاع مراجعین میرساند، دانشگاه تا پایان مرداد ماه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل میباشد همچنین ساعت کار اداری از روز شنبه تا سه شنبه 8 الی 14 میباشد، لطفاً در هنگام مراجعه به دانشگاه حتماً رعایت دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی مناسب) را مد نظر داشته باشید. (با تشکر: روابط عمومی دانشگاه ارشاد دماوند)
اساتيد پايان نامه

« قابل توجه دانشجویان  کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی، بازاریابی و  مالی)و مدیریت صنعتی گرایش مالی و تولید»

 

بدین وسیله لیست اسامی اساتیدی که دانشجویان می توانند با توجه به موضوع رساله خود به عنوان استاد راهنما انتخاب کنند به شرح زیر اعلام می گردد.

تذکرات مهم:

·         انتخاب سایر اساتید با توجه به شرایط تعیین شده توسط گروه "با هماهنگی قبلی با مدیریت گروه در رابطه با موضوع و استاد راهنماامکان پذیر است."

·         استاد راهنما دانشجو بایستی در زمینه موضوع انتخابی دانشجو صاحب نظر باشد."تایید این امر با مدیر گروه خواهد بود لذا ضروری است دانشجو  این امر را به گروه اعلام و از تایید آن مطلع باشد."

·         موضوع انتخابی دانشجو بایستی در ارتباط با رشته تحصیلی وی باشد.

·         دانشجویان بایستی دقیقا بر اساس نمونه موجود در سایت تهیه شود.

 

     رشته مدیریت بازرگانی

 

 

آقای دکتر شجاعی

 

خانم دکتر حقیقی نسب

آقای دکتر طبرسا

 

آقای دکتر کریمی علویجه

 

آقای دکتر عرب مازار

خانم دکتر قره چه

آقای دکتر حسینی

 

آقای دکتر محترم

 

آقای دکتر قوچانی

 

خانم دکتر حاجی حیدری

آقای دکتر جمشید سالار (مازندران)

 

خانم دکتر معصومه حسین زاده شهری

آقای دکتر سحابی

 

خانم دکتر حبیبی

 

آقای دکتر صناعی (اصفهان)

 

آقای دکتر شیرمحمدی

آقای دکتر نادی

 

خانم دکتر جمشیدی

 

آقای دکتر اسفیدانی

 

آقای دکتر هداوند

 

آقای دکتر انصاری

خانم دکتر پناهی

 

خانم دکتر منصوری

 

آقای دکتر شهریار عزیزی

 

آقای دکتر اهری

 

آقای دکتر رنگریز

 

آقای دکتر علی عبدالهی

آقای دکتر حسین نوروزی

آقای دکتر آقا محمدی

 

آقای دکتر افقه

 

 

          

 

 

 

            رشته مدیریت صنعتی

 

آقای دکتر کریمی دستجردی

 

آقای دکتر عالم تبریز

 

آقای دکتر قاسمی

 

آقای دکتر شاه قلیان

خانم دکتر متقی

آقای دکتر عالم تبریز

 

آقای دکتر محقر

 

آقای دکتر شیرازی

 

آقای دکتر مومنی

 

آقای دکتر اصغری زده

 

آقای دکتر فتاح میکائیلی

آقای دکتر فارسیجانی

 

آقای دکتر فدائی نژاد

 

آقای دکتر زندیه