| ورود
**اطلاعیه مهم**    آغاز نیمسال اول سال  تحصیلی 99-98 از روز دوشنبه 1 مهرماه 98 می باشد و تاریخ حذف و اضافه نیز برای کلیه دانشجویان کارشناسی در روز 30 شهریور ماه و برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد در روز 31 شهریور ماه می باشد.