| ورود

صفحه اخبار

از دانشجویان با شماره دانشجویی زیر تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 28 فروردین با مراجعه به اتاق 512 نسبت به پرداخت بدهکاری خود اقدام نمایند

undefined

ردیفشماره دانشجویی
19412116020
29711326008
39628718007
49713116026
59711114036
69711114043
79623214000
89718217027
99713716061
109618118016
119611114005
129618218015
139713716000
149618217007
159618217007
169618338001
179618528008
0.00 0
  • نویسنده : امور اساتید یاراللهی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1398/01/24
  • تعداد مشاهده : 261 بار