| ورود

صفحه اخبار

اطلاعیه مهم گروه حسابدارى و مدیریت مالى در حذف و اضافه

no picture

اطلاعیه ى مهم :
قابل توجه دانشجویان کارشناسى حسابدارى و مدیریت مالى

١) دانشجویان کارشناسى پیوسته حسابدارى که دروس مدیریت مالى ١ ،  حسابدارى صنعتى ٣ ،  مدیریت مالى ٢ و حسابدارى پیشرفته ١  را به ترتیب با کدهاى ١٠٢١ ،  ١٠٣١ ،  ١٠٣٢ و  ١٠٣٠  اخذ نموده اند، در صورت تمایل مى توانند به جاى کدهاى ذکر شده، این دروس را به ترتیب با کدهاى ١٠١٠ ،  ١٠٢٨ ،  ١٠٢٩ و  ١٠٣٤  اخذ نمایند.

٢) دانشجویان کارشناسى حسابدارى پیوسته (و ناپیوسته) که درس حسابدارى میانه ٢ (حسابدارى میانه) را با کد ١٠٢٢ (١١٠١) اخذ نموده اند، در صورت تمایل میتوانند به جاى کد ذکر شده، این درس را با کد ١٠١٣  اخذ نمایند.

٣) دانشجویان ترم ٤ کارشناسى پیوسته حسابدارى که تا کنون اقدام به اخذ درس "آمار کاربردى ٢" با کد ١٠١٦ ننموده اند، حتماً در فرصت حذف و اضافه نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند.

٤) دانشجویان ترم ٦ کارشناسى پیوسته حسابدارى که تا کنون اقدام به اخذ دروس "مالیه عمومى و خط مشى مالى" و "پول و ارز و بانکدارى" به ترتیب با کدهاى ١٠٢٧  و  ١٠٢٦  ننموده اند، حتماً در فرصت حذف و اضافه نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند.

٥) دانشجویان ترم ٣ کارشناسى ناپیوسته حسابدارى که تا کنون اقدام به اخذ درس "پول و ارز و بانکدارى" با کد ١١١٥ ننموده اند، حتماً در فرصت حذف و اضافه نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند.

٦) دانشجویان ترم ٣ کارشناسى مدیریت مالى که تاکنون اقدام به اخذ درس "ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالى" با کد ١٢١١ ننموده اند، حتماً در فرصت حذف و اضافه نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند.

٧) دانشجویان ترم ٤ کارشناسى مدیریت مالى که تا کنون اقدام به اخذ دروس "اقتصاد کلان، حسابرسى، آمار و کاربرد آن در مدیریت مالى و متون مالى ١" به ترتیب با کدهاى  ١٢١٤  ،  ١٢١٥  ،  ١٢١٧ و  ١٢١٩  ننموده اند، حتماً در فرصت حذف و اضافه نسبت به اخذ این دروس اقدام نمایند.

0.00 0
  • نویسنده : امور اساتید و کلاسها یاراللهی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/11/18
  • تعداد مشاهده : 440 بار