| ورود
صفحه اخبار

میزان و نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

undefined

میزان و نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم 98-97

کلیه دانشجویان قبل از تاریخ انتخاب واحد خود (حداکثر تا دوشنبه1397/11/01)باید با ورود به سایت (قسمت انتخاب واحد) و پرداخت الکترونیکی ضمن تسویه حساب نیمسال قبل ، مبالغ ذیل را به طور علی الحساب واریز نموده تا مجوز و امکان دسترسی به انتخاب واحد را اخذ نمایند .

 بدیهی است مابقی مبلغ شهریه پس از زمان حذف و اضافه و قطعی شدن آن (حداکثر تا تاریخ1397/12/11)که مانده بدهی دانشجویان درسایت مشخص و تثبیت خواهد شد توسط دانشجو واریز و تسویه  میگردد .   ( لازم به ذکر است شهریه ثابت و متغییر دانشجویان همانند نیمسال اول 97 بوده و تغییری ندارد.)                                                                               

مبلغ

مقطع

رشته

ورودی

10,500,000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

علوم انسانی (مدیریت ومدیریت مالی.حسابداری.زبان.حقوق)

کلیه ورودی ها

11,500,000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

فنی مهندسی(صنایع .کامپیوتر .معماری. انرژی. علوم کامپیوتر)

کلیه ورودی ها

18,500,000

کارشناسی ارشد

علوم انسانی (مدیریت .حسابداری .مدیریت مالی .مهندسی مالی زبان)

کلیه ورودی ها

19,500,000

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی( صنایع . کامپیوتر)

کلیه ورودی ها

6,000,000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

دانشجویان مهمان

کلیه ورودی ها

14,000,000

کارشناسی ارشد

دانشجویان مهمان

کلیه ورودی ها

6,500,000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

کلیه رشته ها

ترم آخر (که حداکثر 12 واحد دارند)

تذکر مهم :

1- چون انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی و توسط خود دانشجو و در زمانهای مقرر انجام می شود دانشجویان باید موضوع شهریه و اشکالات احتمالی را حضوراً از طریق امورمالی تا قبل از تاریخ 01/11/97 مرتفع نموده و مجوز دسترسی به سایت را اخذ نمایند.

2- دانشجویان ترم آخر که کمتر از 12 واحد خواهند داشت قبل از تاریخ انتخاب واحد خود  برای تعریف شهریه به امور مالی مراجعه نمایند.

                                                                                                                       (امور مالی)

 
5.00 2
  • نویسنده : امور اساتید یاراللهی
    • امتیاز :
    • 2
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/10/25
  • تعداد مشاهده : 1952 بار