| ورود
صفحه اخبار

«کارت ورود به جلسه امتحان» «1-98-97»

no picture

«کارت ورود به جلسه امتحان»

«1-98-97»

دسترسی دانشجویان برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم اول 98-97 از تاریخ 1397/10/01 به مدت یک هفته باز خواهد شد.

لذا توجه به نکات ذیل و انجام آنها  الزامی خواهد بود:

1-حضور در جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه عکس دار و کارت دانشجوئی مجاز نیست.

لذا : اگر اطلاعات دانشجوئی در رایانه بدون عکس می باشد،در فرصت باقیمانده از طریق کارشناس انفورماتیک(طبقه 6) باید رفع مشکل نماید.

2-دانشجو مادامیکه  تسویه حساب اینترنتی ( پرداخت بدهی خود) نکرده باشددسترسی برای دریافت کارت ورود به جلسه نخواهد داشت.

3-تاریخ و ساعت امتحانات که در برنامه هفتگی دانشجویان ثبت شده ، عیناً در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد و تغییری نخواهد کرد.

4-دریافت کارت ورود به جلسه تا 1397/10/08 امکان پذیر بوده و پس از آن به ویژه روز امتحان، مشکلاتی از جمله عدم حضور در جلسه و حذف درس را در پی خواهد داشت.

«آموزش مؤسسه»

0/00 4
  • نویسنده : مدیرپرتال میرچی
    • امتیاز :
    • 0
    • 4
  • تاریخ انتشار : 1397/09/14
  • تعداد مشاهده : 1041 بار