| ورود
صفحه اخبار

قابل توجه دانشجویانی که پیش نیاز دروس را در انتخاب واحد 971 رعایت نکرده اند

no picture

دانشجویان گرامی

با توجه به تذکرات قبلی، متاًسفانه برخی از دانشجویان به ویژه رشته زبان در انتخاب واحد نیمسال اول 97 دروس را بدون رعایت پیش نیاز اخذ نموده اند لذا افرادی که به هر دلیل خارج از موارد زیر دو یا چند درس را هم نیاز کرده اند تخلف محسوب و باید برای حذف آنها تا تاریخ دوشنبه 97/7/16 به آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت علاوه بر حذف دروس مذکور توسط آموزش ، عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

موارد مجاز به هم نیاز کردن دروس:

 1. دانشجو ترم آخر بوده و همه دروس باقیمانده را در 1-97 گرفته باشد.
 2. تعداد واحد های دانشجو در ترم به 12 واحد نرسیده و با هم نیاز کردن یک درس به حداکثر 14 واحد افزایش یابد.
 3. دو درسی را که هم نیاز نموده ،درس پیش نیاز را در ترم قبل گرفته و مردود شده باشد.

                                  

                                                                                                                         آموزش - 97/7/10

                                                                                                                                      

0/00 0
 • نویسنده : مدیرپرتال
  • امتیاز :
  • 0
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1397/07/10
 • تعداد مشاهده : 254 بار