| ورود
صفحه اخبار

درس سمینار درمسایل بازاریابی در حذف و اضافه دوشنبه ها باآقای دکتر فرجی تشکیل می گردد

no picture

دانشجویان کارشناسی بازرگانی می توانند درس مذکور رادرحذف و اضافه انتخاب نمایندازساعت 14:30 تا 16:30

0/00 0
  • نویسنده : امور اساتید تمسکی
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/06/21
  • تعداد مشاهده : 65 بار