| ورود

صفحه اخبار

میزان و نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

undefined

میزان و نحوه پرداخت شهریه نیمسال اول 98-97

کلیه دانشجویان قبل از تاریخ انتخاب واحد خود (حداکثر تا پنج شنبه 1397/06/01 )باید با ورود به سایت (قسمت انتخاب واحد)و پرداخت الکترونیکی ضمن تسویه حساب نیمسال قبل ، مبالغ ذیل را به طور علی الحساب واریز نموده تا مجوز و امکان دسترسی به انتخاب واحد را اخذ نمایند . بدیهی است مابقی مبلغ شهریه پس از زمان حذف و اضافه و قطعی شدن آن (حداکثر تا تاریخ 1397/07/30 )که مانده بدهی دانشجویان درسایت مشخص و تثبیت خواهد شد توسط دانشجو واریز و تسویه می گردد                                                                                   

توجه : دانشجویانی که در ترم های گذشته شهریه خود را به صورت قسطی پرداخت می کرده اند ، در این ترم برای تقسیط می توانند فقط از چک استفاده نموده و پذیرش سفته برای دانشگاه مقدور نخواهد بود.

مبلغ

مقطع

رشته

ورودی

10,500,000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

علوم انسانی (مدیریت ،حسابداری،زبان،حقوق)

کلیه ورودی ها

11,500,000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

فنی مهندسی

کلیه ورودی ها

18,500,000

کارشناسی ارشد

علوم انسانی (مدیریت ،حسابداری،زبان)

کلیه ورودی ها

19,500,000

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

کلیه ورودی ها

6,000,000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

دانشجویان مهمان

کلیه ورودی ها

14,000,000

کارشناسی ارشد

دانشجویان مهمان

کلیه ورودی ها

6,500,000

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

کلیه رشته ها

ترم آخر (که حداکثر 12 واحد دارند)

تذکر مهم :

1- چون انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی و توسط خود دانشجو و در زمانهای مقرر انجام می شود دانشجویان باید موضوع شهریه و اشکالات احتمالی را حضوراً از طریق امورمالی تا قبل از تاریخ 31/05/97 مرتفع نموده و مجوز دسترسی به سایت را اخذ نمایند.

2- دانشجویان ترم آخر که کمتر از 12 واحد خواهند داشت قبل از تاریخ انتخاب واحد خود  برای تعریف شهریه به امور مالی مراجعه نمایند.

                                                                                                                              ((امورمالی))

0.00 7
  • نویسنده : امور اساتید یاراللهی
    • امتیاز :
    • 0
    • 7
  • تاریخ انتشار : 1397/05/01
  • تعداد مشاهده : 3354 بار