| ورود

شروع کلاس های تمامی مقاطع (اعم از دانشجویان جدید الورود و دانشجویان قدیمی) در نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 از روز شنبه مورخ 31 شهریورماه 97 می باشد. همچنین تاریخ حذف و اضافه کلیه مقاطع تحصیلی واحد تهران روز سه شنبه مورخ 3 مهر ماه 97 از ساعت 9 الی 14 می باشد.
صفحه اخبار

برنامه امتحانات ترم تابستان 97

no picture

برنامه امتحانات

ترم تابستان 97

وقت دوم

10-12

وقت اول

8-10

   درس و ساعت

تاریخ

دانش خانواده

تربیت بدنی

ورزش 1

1397/05/25  پنج شنبه

تاریخ فرهنگ

آمار 1

زبان تخصصی 4و3

1397/05/27 شنبه

اندیشه اسلامی 2

مدیریت منابع انسانی

1397/05/28  یک شنبه 

آشنایی با قانون اساسی

روش تحقیق

1397/05/29 دوشنبه

آئین زندگی

تفسیر موضوعی قرآن

  1397/05/30 سه شنبه

واحد آموزش

1/67 3
  • نویسنده : مدیرپرتال میرچی
    • امتیاز :
    • 1
    • 2
  • تاریخ انتشار : 1397/04/06
  • تعداد مشاهده : 996 بار