| ورود

صفحه اخبار
no picture

ارائه درس روش تحقیق برای دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت و همچنین درس روش تحقیق پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم تابستان

جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 97/03/30 به سرکار خانم قزنین (کارشناس آموزش-طبقه پنجم) مراجعه فرمایید


no picture

اطلاعیه تغییر تاریخ امتحان دانشجویانی که با استاد هوشمند درس ترجمه فیلم و نوار دارند

امتحان درس مزبور از تاریخ 97/03/28 به تاریخ 97/04/02ساعت 11 انتقال پیدا کرد


اطلاعیه تاریخ ثبت نام ترم تابستان 97

ثبت نام از روز یکشنبه مورخ97/03/27 لغایت  روز پنجشنبه مورخ 97/03/31 از ساعت 9 تا 12 به صورت حضوری در طبقه پنجم واحد آموزش انجام میشود

لازم به ذکر است: اطلاعیه نام و زمان ارائه دروس در سایت موجود می باشد


undefined

اطلاعیه ارائه خدمات دندانپزشکی با تخفیف ویژه 15 درصد برای دانشجویان ، اساتید و کارکنان

تعرفه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران . . . دانلود جدول شماره 1

تعرفه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران . . . دانلود جدول شماره 2

تعرفه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران . . . دانلود جدول شماره 3

تعرفه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران . . . دانلود جدول شماره 4

تعرفه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران . . . دانلود جدول شماره 5

تعرفه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران . . . دانلود جدول شماره 6

تعرفه دندانپزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران . . . دانلود جدول شماره 7

ادامه خبر


no picture

قابل توجه دانشجویانی که دو امتحان همزمان در یک ساعت دارند

بدون در نظر گرفتن شماره صندلی خود در روز امتحانات مربوطه به اتاق 507 واقع درطبقه پنجم مراجعه نمایند.
ادامه خبر

no picture

قابل توجه دانشجویانی که با سرکارخانم مهندس پرتوی امتحان نقشه کشی دارند

امتحان ایشان درتاریخ 1397/4/6 ساعت 8 تا 12 برگزارمی شود


1 2