| ورود
صفحه اخبار

undefined

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس تربیت بدنی و درس ورزش دارند

تاریخ امتحان تئوری درس تربیت بدنی:  97/10/4 ساعت 12:30 در سالن تربیت بدنی برگزار میشود

تاریخ امتحان تئوری درس ورزش: 97/10/4 ساعت 13 در سالن تربیت بدنی برگزار میشود

توجه: آوردن برگه A4 در روز امتحان الزامیست


undefined

قابل توجه دانشجویانی که درترم جاری درس ورزش ویژه و تربیت بدنی ویژه دارند

تاریخ امتحان فردا چهارشنبه مورخ 97/09/28 ساعت 11 میباشد درکلاس 202 می باشد.no picture

قابل توجه دانشجویان کلاس روان پزشکی جنایی آقای دکتر فدایی (مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق)

این کلاس از روز پنج شنبه 15 آذرماه ساعت از 13 با استاد دکتر کاظمیان در کلاس 309 برگزار می شود
ادامه خبر


1 2