| ورود

شروع نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸_۹۷ از روز سه شنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه
صفحه اخبار
undefined

عناوین کلاسهای حذف شده که تا امروز 30 بهمن ماه که به اطلاع دفتر امور کلاسها رسیده است

مابقی کلاسهای حذف شده به محض اطلاع به این واحد در اختیار دانشجویان قرار میگیرد
ادامه خبرno picture

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام صندوف رفاه؛

به اطلاع می رساند فرصت ثبت نام وام دانشجویی حداکثر تاریخ 24 اسفندماه می باشد. بدین منظور در سایت صندوق رفاه دانشجویان ثبت نام و برای تکمیل پرونده به واحد مالی اتاق 511 مراجعه نمایید.
ادامه خبر1 2