| ورود
 
صفحه اخبار

no picture

اطلاعیه امتحان معرفی به استاد ۱۷ اسفند ماه

دانشجویان عزیز امتحان دروس معرفی به استاد روز ( شنبه ۱۷ اسفندماه ۹۸) به دلیل شرایط اضطراری موجود و ممانعت از نگرانی خانواده ها عینا در تاریخ های ( ۲۳ فروردین ۹۹ و اردیبهشت ماه ۹۹) نیز برگزار می شود.لذا حضور در امتحان روز شنبه ۱۷ اسفندماه کاملا اختیاری و با رعایت کامل نکات بهداشتی و ایمنی خواهد بود. ضمنا حضور دانشجویان برای انجام امور دیگر آموزشی نیز در روزهای شنبه و دوشنبه هفته آینده کاملا اختیاری می باشد.

با تشکر-آموزش