| ورود
روز و ساعت كاری پرسنل اداری دانشگاه از اول آذرماه الی 14 آذر ماه (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الي 14) بصورت 50 درصد ميباشد، و طبق مصوبه ستاد ملی کرونا حضور دانشجویان در این دو هفته مجاز نمی باشد  و کارکنان صرفاً پشتیبان و رافع مشکلات کلاسهای مجازی خواهند بود (روابط عمومي دانشگاه ارشاد دماوند-واحد تهران)
تحصيلات تكميلي
فرمت جدید صحافی پایان نامه دانشجویان ارشد

دانلود فایل pdf

دانلود فایل word

فرم درس سمینار

دانلود فایل Pdf

دانلود فایل Word

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه

نکته: دو نسخه چاپی صحافی شده پایان نامه به همراه CD به دانشگاه تحویل داده شود.

 دانلود فایل Pdf 
فرم نمره مقاله دانلود فایل Word

فرم عنوان پیشنهادی پایان نامه

دانلود فایل Pdf 

دانلود فایل Word

فرم پروپوزال

دانلود فایل Pdf
دانلود فایل Word

فرم پروپوزال گروه کامپیوتر دانلود فایل pdf
فرم پروپوزال گروه کامپیوتردانلود فایل word
شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت (APA)

  دانلود فایل Pdf 

 APA Reference List Models

 دانلود فایل Pdf

 لیست اساتید برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر آزیتا آرینaztaryan@yahoo.com
دکتر فریبا پرویزیf_parvizi2006@yahoo.com
دکترنعیمه طباطباییNatabatabaeilotfi@gmail.com
دکتر هدی شبرنگhoda.shabrang@gmail.com
دکتر طیبه یموتtbyamout@gmail.com

فرم عنوان پیشنهادی پایان نامه ادبیات،آموزش و مترجمی زبان انگلیسی

دانلود

فرم پروپوزال

ادبیات،آموزش و مترجمی زبان انگلیسی

دانلود
 لیست اساتید برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد آموزش زبان انگلیسی
 آقای دکتر سلامی
آقای دکتر قاجاریه
آقای دکتر مذهب
خانم دکتر سردابی                                                   
خانم دکتر علایی
خانم دکتر صفدری
آقای دکتر ریاحی
خانم دکتر ویسی
رنگ جلد پایان نامه ها به تفکیک رشته ها
مدیریت بازرگانیسبز
مدیریت صنعتیقهوه ای
حسابداریزرشکی
مدیریت مالیقرمز
مهندسی صنایعسرمه ای

لیست اساتید راهنمای گروه های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانیدانلود فایل PDF
لیست اساتید راهنمای گروه حسابداری و گروه مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک)
گروه حسابداریگروه مالی      
آقای دکتر ایرج نوروشحسابداریآقای دکتر ولی نادی قمیمدیریت مالی       
آقای دکتر منصور علی رحیمی باغ ابریشمیحسابداریآقای دکتر محمد اصولیانمدیریت مالی       
خانم دکتر مهناز مرشدزادهحسابداریآقای دکتر محمد اسماعیل فدائی نژادمدیریت مالی       
آقای دکتر آرش تحریریحسابداریآقای دکتر ابراهیم عباسیمدیریت مالی       
آقای دکتر محمود قربانیحسابداری-حسابرسیآقای دکتر شهاب لواسانیاقتصاد
آقای دکتر سلام عبداله زادهحسابداریآقای دکتر عباس رادمالی-مهندسی صنایع
آقای دکتر سید حسین شاکر طاهریحسابداریآقای دکتر احمد لطفی مزرعه شاهیعلوم اقتصادی
خانم دکتر فرزانه هاشم لومدیریت مالی
آقای دکتر سعید احمدیمهندسی مالی


اساتید راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد – گروه مهندسی کامپیوتر

ردیف

 

استاد

 

نشانی پست الکترونیکی

 

ظرفیت

1

خانم دکتر مهاجرانی

 

Rezvan.Mohajer@.Gmail.Com

 

3

2

خانم دکتر منتظریان

 

Montazerian_mahtab@yahoo.com

 

2

3

آقای دکتر حاج رسولیها

 

Hirt1956@yahoo.co.uk

Hrh1294@gmail.com

 

3

4

آقای دکتر حاج سیدجوادی

 

به استاد مراجعه نمایید.

 

2

5

آقای دکتر خورسند

 

به استاد مراجعه نمایید.

 

3

6

آقای دکتر لواسانی

 

Mllavasani@gmail.com

 

2

7

آقای دکتر میرعابدینی

 

Jvd2205@yahoo.com

J.mirabedini@gmail.com

 

 2

8

آقای دکتر خیامی

Khayami@gmail.com
Khayami@suteeh.ac.ir