| ورود

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان می رساند، پایان کلاس ها در سال جاری روز پنجشنبه 24 اسفند ماه و همچنین شروع کلاس ها در سال 97، روز سه شنبه 14 فروردین ماه خواهد بود
برنامه ناهار هفتگی
هفتــــــــــــــــــــــــــه اول نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
شنبه 1396/11/14
یکشنبه 1396/11/15
دوشنبه 1396/11/16
سه شنبه1396/11/17
چهارشنبه 1396/11/18
پنجشنبه 1396/11/19

به اطلاع دانشجویان می رساند، که از این پس دانشجویان می توانند با مراجعه به امور مالی از یک هفته تا یک ماه ناهار خود را رزرو  و روزهای استفاده را از پیش  ثبت نمایند.